מזכירות

שעות קבלה:

יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' בשעות 10:00 - 13:00

חדר 4503 (גוש 5 במסדרון רוח, צבע ירוק) 

מיטל ביטון, טלפון: 02-5883581, meitalb@savion.huji.ac.il