מסלול לא מחקרי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 40 נ"ז לפי הפירוט הבא:

  1. לימודי  חובה בחוג – 4 נ"ז
  2. לימודי בחירה בחוג - 24 נ"ז.
  3. לימודי בחירה מחוגים אחרים - 12 נ"ז.

 

שפה זרה שנייה - כמו במסלול המחקרי

 

בחינה מסכמת - כמו במסלול א'.