מדריכים לכתיבת עבודות ב"מבוא לסיפורת" ו"מבוא לשירה"