תואר מוסמך


מבנה הלימודים

מטרת לימודי המוסמך בספרות השוואתית היא הרחבה של בסיס הידע שנרכש במהלך תואר הבוגר,  פיתוח שיטות המחקר והניתוח שהוקנו לתלמיד/ה בעת לימודיו/ה והעמקה והתמקצעות בתחום המחקר שבו ת/ימצא התלמיד/ה עניין. הלימודים במהלך התואר השני מתנהלים רובם ככולם במסגרת סמינריונית וכוללים שני קורסי חובה תיאורטיים (בנושאים משתנים) ולימודי בחירה בתוך החוג ומחוצה לו.

לימודי המוסמך פתוחים בשני מסלולים: מחקרי ולא מחקרי. הלומדים/לומדות במסלול מחקרי יכתבו בתום שתי שנות הלימוד עבודת מחקר מקיפה ("תיזה"). כן ישנה אפשרות לשלב את לימודי המוסמך עם לימודי תעודת הוראה. סטודנטים מצטיינים בתוכנית ישולבו במסגרת סגל ההוראה של החוג וילמדו את התרגילים השונים המוצעים בלימודי התואר הראשון.

להרשמה לחץ כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

מסלול מחקרי

 

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת שני מדורי לימודים:

1. לימודי החוג.

2. לימודים מחוגים אחרים.

 

היקף הלימודים הוא 28 נ"ז (לא כולל נ"ז נוספות עבור שפה זרה שנייה ועבודות בכתב), מתוכן 4 נ"ז לימודי חובה בחוג, 20 נ"ז לימודי בחירה בחוג, ו-4 נ"ז לימודי בחירה מחוץ לחוג.

 

שפה זרה שנייה

עד תום שנת הלימודים הראשונה יש להוכיח, בנוסף על ידיעת השפה האנגלית, ידיעת אחת נוספת ברמת מתקדמים.

 

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי

 

בחינה מסכמת (דף הנחיות לבחינה)

נוסף לנאמר לעיל ייבחנו התלמידים בסוף לימודיהם בכתב על נושא כללי בלימודי הספרות שייבחר באישור ראש החוג וילווה ברשימה ביבליוגרפית, המורכבת מטקסטים ספרותיים ותאורטיים. הנושא לא יהיה חופף לנושא העבודה הסמינריונית בעלת אופי מחקרי ולא לשום קורס ספציפי שלמד/ה התלמיד/ה.

מסלול לא מחקרי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 40 נ"ז לפי הפירוט הבא:

  1. לימודי  חובה בחוג – 4 נ"ז
  2. לימודי בחירה בחוג - 24 נ"ז.
  3. לימודי בחירה מחוגים אחרים - 12 נ"ז.

 

שפה זרה שנייה - כמו במסלול המחקרי

 

בחינה מסכמת - כמו במסלול א'.