תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

עבודה סמינריונית - נהלים

להלן שורת שאלות ולצדן הבהרות כלליות (FAQ) בנוגע לסמינריונים ולעבודות סמינריוניות.

מה זה סמינריון?
מדובר בקורסים המוצעים לסטודנטים בשנים מתקדמות של לימודיהם לתואר הראשון (וכמובן גם לתלמידי התואר השני). בהבדל משיעורים, למשל, המבוססים בדרך כלל על הרצאות פרונטליות, סמינריון מציע מסגרת לימוד המאפשרת דיונים מעמיקים בחומר הלימוד והשתתפות פעילה של הסטודנטים. על מנת לאפשר דיונים מעמיקים כאלה, מספר הנרשמים לסמינריון בדרך כלל מוגבל.

האם ניתן להירשם לסמינריון אבל לא לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית?
בהחלט כן. במסגרת סמינריון ניתן, אבל אין חובה, לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים אשר מחליטים לא לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת סמינריון שבו הם רשומים, יוכלו לזכות בציון בקורס לאחר שישלימו את החובות הנדרשות על ידי המרצה (מרצים יכולים לדרוש, למשל, כתיבת בחינת בית או כתיבת עבודת סיכום). בכל מקרה, המרצים בסמינריונים אחראים על קביעת היקף החובות ואופיים הספציפי.

מי צריך לכתוב עבודה סמינריונית?
כחלק מהשלמת החובות לתואר הראשון סטודנטים אשר רשומים לחוג לספרות כללית והשוואתית כחוג ראשי נדרשים לכתוב שתי עבודות סמינריונית במסגרת סמינריונים שהחוג מציע: עבודה אחת בשנה ב' ועבודה אחת בשנה ג'.
תלמידים החייבים בכתיבת עבודה סמינריונית אחת בחוג הראשי שלהם יכתבו את העבודה השנייה במסגרת החוג המשני; כלומר, אם חוגכם הראשי אינו ספרות כללית והשוואתית והחוג הראשי שלכם דורש רק עבודה סמינריונית אחת, אתם נדרשים לכתוב את העבודה השנייה בחוגנו.
תלמידים הלומדים בחוג לספרות כללית והשוואתית כחוג משני ומבקשים להמשיך ללימודי התואר השני בחוג יחויבו בכתיבת עבודה סמינריונית אחת.

במה מזכה כתיבת עבודה סמינריונית?
כתיבת עבודה סמינריונית אינה מזכה בנ"ז, אך ציון העבודה ייחשב בשקלול הסופי לתואר: כ-4 נ"ז. לעבודה הסמינריונית ניתן ציון נפרד מהציון הניתן לקורס. ייתכן ושני הציונים יהיו זהים אבל ייתכן גם כי יהיה הבדל בין שני הציונים. הציון הניתן לקורס יושפע גם ממטלות נוספות שלהן תידרשו במהלך הקורס. האופי הספציפי של מטלות אלה (כמו: השתתפות פעילה, הגשת תרגיל בכתב, פתיחת דיון בכיתה וכיו"ב) ומשקלן בציון הקורס משתנה מסמינריון לסמינריון וקשור ל"סגנונות" הוראה שונים של המרצים.

מה זאת עבודה סמינריונית?
עבודה סמינריונית היא עבודה בעלת היקף רחב יותר ואופי מעמיק יותר מעבודות בכתב (תרגילים, בחינות, בחינות בית) שאתם כבר מורגלים לכתוב במסגרת של תרגילים ושיעורים. בעבודה סמינריונית אתם אמורים להישען על הידע והכלים שרכשתם במסגרת לימודיכם בחוג וכמובן במסגרת הסמינריון שבו אתם כותבים את העבודה, אבל לא להסתפק בחומר שנלמד בכיתה, אלא להתמודד בצורה עצמאית עם הנושא שעליו תבחרו לעבוד. נושא העבודה יסוכם מראש עם המרצה.
היקף העבודות הסמינריוניות המקובל בחוג הוא 16-24 עמודים. דרישות ספציפיות אחרות הקשורות לכתיבת עבודה סמינריונית (כמו: הצורך בהגשת ראשי פרקים לפני הגשת העבודה, מספר המקורות הביבליוגרפיים שאליהם תידרשו להתייחס בעבודה, ועוד) נקבעות בכל סמינריון על ידי המרצה. לצד הגיוון בדרישות ספציפיות, כל המרצים שותפים לציפייה שתקדישו מחשבה רצינית לבחירת הנושא, לעבודת ההכנה, ולכתיבת העבודה.

בשאלות נוספות בנוגע לדרישות הספציפיות במסגרת סמינריון שבו אתם רשומים - גם לאלה מכם המתכננים לכתוב עבודה סמינריונית וגם לאלה מכם שאינם מתכננים לכתוב עבודה סמינריונית - אתם מוזמנים לפנות למרצה באותו סמינריון ולברר את הטעון בירור.