תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

תעודת הוראה

 

המחלקה ללימודי הוראה של בית הספר לחינוך בשיתוף עם החוג לספרות השוואתית מזמינים אתכם/ן להירשם לתכנית של תעודת הוראה בספרות לבית הספר העל יסודי.

על הוראה ותעודת הוראה:

הוראת ספרות בבתי הספר היא שליחות חברתית ותרבותית. חינוך בכלל, מאפשר לאדם אחד, למורה, להשפיע בצורה משמעותית על חייו של אחר. המורה הוא מי שבוחר לפעול בקטן, בטווח של המפגש הבינאישי הנקודתי, ובתוך כך להעניק, לכוון, לטפח ולהעצים. למרות התמקדותו ביחיד שממולו, המורה הנכון ברגע הנכון מסוגל ליצור הבדל תהומי בחייהם של אחרים. הוראת ספרות בפרט, משכללת ומעמיקה את הקשב של האדם לעצמו, ובאופן זה מסוגלת להוות שפת גילוי וביטוי משותפת, דרכה עולמו של הלומד מקבל פרטים וגוונים. לימוד ספרות במיטבו, הוא לימוד בו קולות מושתקים בנפש מוגברים, ונימי רגש זוכים לניסוח החומק מהמבנים המוכרים והקלישאיים המציפים היום אנשים צעירים מכל עבר. לימוד ספרות במיטבו מדבר אל המודר, מרחיב עולם, ומאפשר ביקורת עומק של הלומד, על התבניות הרווחות שאמורות לארגן את מחשבותיו.

התנאי החיוני לכך שלימוד כזה אכן יצליח, (לפחות לפעמים -- מורים הם אנשים המקבלים על עצמם את עולה של הצלחה מוגבלת), הוא מורים מתאימים. מורה לא ראוי יצמית, ייבש ויגביל היכן שניתן להזין, לפתוח, ולעדן. אנו מזמינים אותך לשקול ייעוד זה (לא "משלח יד", לא "מקצוע" – ייעוד!). זאת הן בכל הקשור לאפשרות למנף את לימודיך בחוג לעבודה משמעותית, והן בכל הקשור לתרומה החברתית הרחבה יותר, שבחירה כזו מקדמת. בתקופה בה זהותם של אנשים צעירים מתפצלת לזהויות משנה לרוב, ברשתות חברתיות ומנגנונים ורטואליים רבים, קיים צורך מיוחד בשכלול הקשב הסבלני למלים, לרבדים, ולהדים המקופלים בבחירות לשוניות.   

עד כאן החזון, ומכאן למעשה: ההוראה פותחת לפני העוסקים בה מסלול של התקדמות מקצועית הן בתוך בתי הספר והן במערכת החינוך (חיבור תכניות לימודים או פיקוח מקצועי, למשל). גם בתחום השכר ניכר בשנים האחרונות שיפור, הן לגבי מורים מתחילים והן לגבי הוותיקים. המורה לא יהפוך לעשיר, אבל שכרו כבר אינו מביך. בתי ספר משוועים היום למורים איכותיים בכל רחבי הארץ.  למרות שלפעמים ניתן להתחיל ללמד ללא תעודת הוראה, משרד החינוך מקפיד שבתי ספר לא  יעניקו קביעות, אלא למורים שעברו תהליך הכשרה מסודר, ובאמתחתם  תעודת הוראה בתחומם המקצועי.

עובדים במוסדות ציבוריים וממשלתיים שהם בעלי תואר אקדמאי ותעודת הוראה זכאים בגין תעודת ההוראה לתוספת שכר עבור כפל תואר. תעודת ההוראה גם מקנה זכות לצבירת גמולי השתלמות, המסוגלים להגדיל משמעותית את שכר המורה.

תכנית לימוד לתעודת הוראה:

סטודנטים בחוג יכולים להתחיל את לימודיהם לתעודת הוראה כבר מהשנה השלישית לתואר הראשון. לימודי הוראה באוניברסיטה העברית פותחים את האפשרות לקריירה חינוכית מעניינת ומאתגרת במערכת החינוך.

התכנית של האוניברסיטה העברית מכשירה מורים להוראה בבתי הספר העל-יסודיים. תעודת הוראה נחוצה לכל מי שמבקש למלא תפקיד בהוראה במערכת החינוך. גם עובדי חינוך שאינם מורים, כגון יועצים חינוכיים, וכן מרצים במכללות לחינוך, חייבים להחזיק בתעודת הוראה.

תלמידי תואר ראשון יכולים לשלב בתכנית הלימודים שלהם שלושה קורסים של המחלקה ללימודי הוראה שהוכרו כקורסי אבני פינה. שני קורסים בתחום מדעי החברה (התפתחות והתבגרות - 34371, סוציולוגיה של החינוך - 34283) ואחד בתחום מדעי הרוח (מחשבת החינוך - 34312). תלמידים שילמדו את הקורסים הללו במסגרת אבני פינה יהיו פטורים מקורסים אלה ומנקודות הזכות שלהם בתכנית לתעודת הוראה.

קיימים מסלולים מקוצרים לתעודת הוראה המיועדים לתלמידים מצטיינים (ממוצע מ-90 ומעלה), לתלמידי ובעלי תארים מתקדמים, למורים בעלי ניסיון משמעותי בהוראה בבתי הספר, ולתלמידי ובוגרי החוג לחינוך.

מתעניינות/ים מוזמנות/ים לפנות למזכירות המחלקה ללימודי הוראה כאן

לפרטים נוספים ניתן גם ליצור קשר עם מרים אלעזרה: miriamsha@savion.huji.ac.il - 025882021 או ססקיה דה-האן saskiad@savion.huji.ac.il – 025882022 או צפו באתר המחלקה ללימודי הוראה כאן.