תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

תואר מוסמך


מבנה הלימודים

מטרת לימודי המוסמך בספרות השוואתית היא הרחבה של בסיס הידע שנרכש במהלך תואר הבוגר,  פיתוח שיטות המחקר והניתוח שהוקנו לתלמיד/ה בעת לימודיו/ה והעמקה והתמקצעות בתחום המחקר שבו ת/ימצא התלמיד/ה עניין. הלימודים במהלך התואר השני מתנהלים רובם ככולם במסגרת סמינריונית וכוללים שני קורסי חובה תיאורטיים (בנושאים משתנים) ולימודי בחירה בתוך החוג ומחוצה לו.

לימודי המוסמך פתוחים בשני מסלולים: מחקרי ולא מחקרי. הלומדים/לומדות במסלול מחקרי יכתבו בתום שתי שנות הלימוד עבודת מחקר מקיפה ("תיזה"). כן ישנה אפשרות לשלב את לימודי המוסמך עם לימודי תעודת הוראה. סטודנטים מצטיינים בתוכנית ישולבו במסגרת סגל ההוראה של החוג וילמדו את התרגילים השונים המוצעים בלימודי התואר הראשון.

להרשמה לחץ כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן