חדשות

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
דוא"ל: yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גור זק
דוא"ל: gur.zak@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' גל יאנג
טלפון: 02-5883581
דוא"ל: galzohary@savion.huji.ac.il

שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה', 13:00-10:00
בניין מדעי הרוח, חדר 4505 (גוש 5, צבע ירוק)