תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

מזכירות

שעות קבלה:

יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' בשעות 10:00 - 13:00

חדר 4503 (גוש 5 במסדרון רוח, צבע ירוק) 

מיטל ביטון, טלפון: 02-5883581, meitalb@savion.huji.ac.il