תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

תואר בוגר

    • שנה א

מטרתם של לימודי הספרות ההשוואתית בשנה הראשונה של התואר הראשון היא הקמה וביסוס של תשתית הידע והתשתית התיאורטית הדרושים לחקר הספרות, ועריכת היכרות ראשונית עם ספרות העולם. קורסי המבוא בשנה זו כוללים מבואות מתודולוגיים: מבוא לתורת הסיפורת ומבוא לשירה (שמלווים בקורסי תרגול שבמסגרתו יתנסה התלמיד/ה בקריאה ביקורתית בטקסטים ספרותיים וניתוח שלהם); מבואות היסטוריים: שני קורסי מבוא ליצירות מופת בספרות העולם (הקורס הראשון יעסוק ביצירות מהעת העתיקה ועד לימי הביניים; הקורס השני יעסוק ביצירות מימי הביניים ועד לימינו-אנו. שני הקורסים מלווים גם הםבקורסי תרגול);  "ספרות, עולם ומה שביניהם" (מבוא לספרות השוואתית): שבמסגרתו ידון היחס בין הספרות לעולם, מקומה של הספרות בחברה שבה היא נכתבת, מפגשים בין ספרויות/תרבויות, היחס בין ספרות לשאלות של אסתטיקה, פוליטיקה,אתיקה ועוד. פרט לקורסי מבוא אלה, ינתנו מגוון קורסי יסוד בנושאים שונים ובספרויות שונות שמתוכם ת/יוכל התלמיד/ה לבחור כראות עיניו/עיניה.

    • שנה ב

מטרת הלימודים בשנה זו היא להשלים את ההשכלה המבואית בספרות השוואתית ולאפשר לכל תלמיד ותלמידה להתחיל  להתמקד בתחומי העניין שלו/שלה. בשנה זו יילמדו שני קורסי יסוד תיאורטיים שמטרתם להציע סקירה היסטורית ותימטית של סוגיות בביקורת הספרות לאורך ההיסטוריה: תחנות בביקורת הספרות - מאפלטון ועד ניטשה וסוגיות יסוד בתורות הספרות במאה העשרים. לכל אחד מהקורסים הללו יתלווה קורס תרגול שבו ילובנו סוגיות שעלו בשיעורים ותינתן הזדמנות להעמיק את הדיון ולהרחיבו לאפיקים נוספים. פרט לקורסים אלה, פתוחים בפני תלמידי החוג קורסי בחירה שונים ומגוונים.

    • שנה ג

שנתו האחרונה של התואר הראשון מאפשרת לתלמיד/ה לקחת חלק במגוון רחב של קורסי בחירה בתוך ומחוץ לחוג. פרט לקורסים אלה, על התלמיד/ה ללמוד קורס אחד בכל אחת מחטיבות הבחירה הבאות לאורך התואר: "העת העתיקה", "ימי הביניים, רנסנס, השכלה", "ספרות מודרנית וספרות עכשווית", "לימודים בינתחומיים". בשנה זו יתנסו התלמידים/תלמידות בכתיבת עבודה סמינריונית - עבודה מחקרית מקיפה - בנושא שבו יבחרו.