תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

מסלול לא מחקרי

היקף הלימודים במסלול זה הוא 40 נ"ז לפי הפירוט הבא:

  1. לימודי  חובה בחוג – 4 נ"ז
  2. לימודי בחירה בחוג - 24 נ"ז.
  3. לימודי בחירה מחוגים אחרים - 12 נ"ז.

 

שפה זרה שנייה - כמו במסלול המחקרי

 

בחינה מסכמת - כמו במסלול א'.