תפריט

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

מסלול מחקרי

 

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת שני מדורי לימודים:

1. לימודי החוג.

2. לימודים מחוגים אחרים.

 

היקף הלימודים הוא 28 נ"ז (לא כולל נ"ז נוספות עבור שפה זרה שנייה ועבודות בכתב), מתוכן 4 נ"ז לימודי חובה בחוג, 20 נ"ז לימודי בחירה בחוג, ו-4 נ"ז לימודי בחירה מחוץ לחוג.

 

שפה זרה שנייה

עד תום שנת הלימודים הראשונה יש להוכיח, בנוסף על ידיעת השפה האנגלית, ידיעת אחת נוספת ברמת מתקדמים.

 

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי

 

בחינה מסכמת (דף הנחיות לבחינה)

נוסף לנאמר לעיל ייבחנו התלמידים בסוף לימודיהם בכתב על נושא כללי בלימודי הספרות שייבחר באישור ראש החוג וילווה ברשימה ביבליוגרפית, המורכבת מטקסטים ספרותיים ותאורטיים. הנושא לא יהיה חופף לנושא העבודה הסמינריונית בעלת אופי מחקרי ולא לשום קורס ספציפי שלמד/ה התלמיד/ה.