צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

הקומדיה האלוהית: תופת.

Citation:

אליגיירי דנטה. הקומדיה האלוהית: תופת. ירושלים: כרמל; 2013.
הקומדיה האלוהית: תופת.

תקציר:

כרך א' -תרגום: יואב רינון; כרך ב' - פרוש: לואיזה פרטי-קואומו ויואב רינון

Last updated on 07/06/2016