סנן לפי אנשים

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי בוגר: פרופ' יואב רינון
 yoav.rinon@huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר גור זק
gur.zak@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.ilן
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503

מתרגלים

ים טרייבר

גב' ים טרייבר

סטודנטית למוסמך בחוג לספרות כללית והשוואתית. מלגאית בתכנית מנדל לתלמידי מוסמך מצטיינים במדעי הרוח.
מיכאל מקרובסקי

מר מיכאל מקרובסקי

תלמיד מוסמך בחוג לספרות כללית והשוואתית. מתעניין בספרות צרפתית קדומה ותולדות הקריאה.

עדו ניצן

מר עדו ניצן

תלמיד מוסמך בחוג לספרות כללית והשוואתית ובתוכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית הספר ללימודים מתקדמים במדעי הרוח ע"ש מנדל.

חנה קופר

גב' חנה קופר

סטודנטית לתואר שני במסלול המחקרי בחוג לספרות כללית והשוואתית ובתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית הספר ללימודים מתקדמים במדעי הרוח ע"ש מנדל.