תפריט

צרו קשר

ראש החוג - ד"ר גור זק: gur.zak@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ג' 15:00-16:00

מזכירות - שעות קבלה:
יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' בשעות 10:00 - 13:00
חדר 4503 (גוש 5 במסדרון רוח, צבע ירוק) 
מיטל ביטון, טלפון: 02-5883581, meitalb@savion.huji.ac.il

קבוצת הפייסבוק של החוג

נוהל הגשת מטלות כתובות

על פי התקנון על העבודות להיות מוגשות תוך חודש מסיום הקורס.

באישור המרצה ניתן להגיש את העבודה עד 30.9.2016. אם התלמיד אינו עומד בהגשה זו, עליו לפנות למרצה הקורס וראש החוג בבקשה ולקבל את אישורם בכתב.

אם ניתן אישור כזה, ניתן להגיש את המטלה עד 31.12.2016, אך לא מעבר לכך. למען הסר ספק – כל מטלה שמבקשים להגישה לאחר 1.1.2017 מחייבת אישור של ועדת הוראה של הפקולטה. לבקשה חייבים לצרף האישור הקודם של ראש החוג ומרצה הקורס וגם אישור חדש של המרצה מעבר ל-1.1.2017. בהינתן האישור, על התלמידים להירשם לקורס "הגשת עבודה באיחור" ולשלם על הקורס מחדש.

לתשומת לבכם – הגשה בסוף דצמבר משמעה שזה מועד מיוחד של הגשת המטלות ולא ניתן לערוך תיקון ושיפורים בעבודות.